DOJAZD/ROAD TIPS DOJAZD/ROAD TIPS
campingmarina@campingmarina.pl
DOJAZD

Wyślij wiadomość do recepcji Campingu MARINA PTTK ****


             Imię i Nazwisko 

             Twój e-mail       

             Twój adres pocztowy
                                      
             Twoja wiadomość
                                      

             Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty pocztą elektroniczną w przyszłości tak / nie
                                      

Wyślij lub skasuj wiadomość


        


Camping MARINA PTTK ul. Przestrzenna 23 70-800 Szczecin
Tel.: +48 91 460 11 65 e-mail: campingmarina@campingmarina.pl   http://www.campingmarina.pl

NIP: 8513125567 REGON: 320875305 KRS: 0000361502
(Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy)
Biuro główne: HORYZONT Sp. z o.o. 71-431 Szczecin, ul. Ogińskiego 14a/1,tel./fax 091/ 422-50-64

Kapitał zakładowy  1 050 000,00 wpłacony w całości PLN

Bank PKO BP :
nr konta  73 1020 4812 0000 0102 0164 8484

Do wpłat z zagranicy:
Bank PKO BP S.A.
ul. Puławska 15, 02-515
, Warszawa

IBAN: PL73102048120000010201648484
BIC /SWIFT :  BPKOPLPW