strona główna     facebook  
!!! NAJNOWSZA AUDYCJA W POLSKIM  RADIU !!!

!!! ARTYKUŁ w JACHTINGU !!! - www.jachting.com - ZOBACZCIE
RATUJMY CAMPING MARNA PTTK 

Napiszcie  do ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTTK  prośbę o wszczęcie rozmów o dalsze losy Campingu Marina PTTK **** w Szczecinie
SOS dla CAMPINGU  RATUJMY CAMPING MARINA PTTK
OŚWIADCZENIE MAZURY PTTK
OŚWIADCZENIE CAMPING MARINA MONSUN

FORA ŻEGLARSKIE:
forum.zegluj.net
sailforum.pl

otwarty list popracia: Pan  Piotr Stelmarczyk
ARTYKUŁY

 Kurier Szczeciński
 Głos Szczeciński      FILM
Gazeta Wyborcza  28.04.2017 !
Panorama 7

AUDYCJE/REPORTAŻE
Audycja w  Radiu Szczecin- info, audycja
trzeba przewinąć od 30 min10s,  
AUDYCJA w Radio SZCZECIN 27.04.2017
Reportaż   Pani Katarzyny Wolnik - Sayna
Rozmowa/komentarz  Pani Małgorzaty Furgi
KURIER SZCZECIŃSKI
1 str.  08.05.2017

Film Pani Haliny Nadolskiej (ONKO SAILING)
Fillm - GŁOS SZCZECIŃSKI
FILM - GŁOS SZCZECIŃSKI  09.05.2017 !
ARTYKUŁ i FILM TVP3 SZCZECIN      10.05.2017
WOKÓŁ NAS - REPORTAŻ TVP3 SZCZECIN 09.05.2017
artykuł na NIEZALEŻNA.PL             14.05.2017
ostatni artykuł w PRAWOBRZEŻ.INFO 13.05.2017
dobre słowa na TAWERNIE SKIPPERÓW.PL
!!! ARTYKUŁ w JACHTINGU !!! - www.jachting.com - ZOBACZCIE
NAJNOWSZA AUDYCJA W POLSKIM RADIU !!!
       Problem polega na braku chęci do rozmów ze strony ZARZĄDU GŁÓWNEGO  PTTK jak i Spółki Mazury PTTK, po zakończeniu 25 letnich umów dotyczących dzierżawy terenu i zrealizowanych na obiekcie inwestycji.

Chodzi tu o kilkanaście milionów złotych, które zostały zainwestowane (zgodnie z umową dzierżawy) w rozbudowę (właściwie  budowę na nowo) Campingu Marina PTTK ****
- zrealizowano 10 całorocznych domków Campingowych w standardzie Camping **** (20 pokoi)
- 7 dwupoziomowych APARTAMENTÓW  CAŁOROCZNYCH z aneksami k. i kominkami
- HALA do postoju jachtów zimą
- SKLEP ŻEGLARSKI wraz z zapleczem kuchennym
- budynek TAWERNY
- centralne SANITARIATY wraz z pralnio-suszarnią, kuchnią turystyczną i pomieszczeniami gospodarczymi
- budowa NABRZEŻA  oraz ogromne roboty czerpalne wzdłuż brzegu
- INSTALACJE wodne, odpływowe, elektryczne, drenażowe, gazowe oraz biologiczna OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
-UTWARDZENIE nawierzchni, budowy PARKINGÓW i szeroko pojęte zagospodarowanie terenu, nasypy.

Wszystkie budynki są też na palach,co ma uchronić je przed ew. cofką i niebezpiecznymi zmianami poziomu wód,które czasem tu występują.

Dodatkowo gruntownie wyremontowano i przebudowano budynek Recepcji i
usunięto kilkaset starych, stwarzających niebezpieczeństwo topól, zasadzając w to miejsce nowe, różnorodne gatunki drzew i krzewów, kwiatów. (ogromna różnorodność gatunkowa - ok 1200 rodzajów roślin, drzew, kwiatów)

PTTK chętnie przedłóżyłoby umowę dzierżawy z ... kimkolwiek. Liczy się jaknajwyższa  liczba, bez zwracania nakładów.
Problem polega na tym, że Państwo A. A. Kocewiczowie nie mogą podpisać kolejnej umowy dzierżawy, bo żeby skierować sprawę do sądu, zgodnie z KC, trzeba opuścić teren dzierżawy.

Wiąże się to z degradacją ośrodka.
Jeśli PTTK nie powróci do rozmów, na progu sezonu turystycznego obiekt zostanie pozbawiony wyposażenia, pracowników, pozwoleń, certyfikatów (w tym kategoryzacyjnych) i wypracowanych 25 relacji, kontaktów i stałych klientów, co oznacza niechybną śmierć dla tego Campingu.

PROSIMY ZATEM O WSPARCIE , które pozwoli na wznowienie rozmów i polubowne rozwiązanie problemu.